NazwaTypDataOperacja
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie - dz. nr 126 Krasnosielcel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Zawiadomienie o terminie rozprawy ws. ustalenie wykazu udziałowców Wspólnoty gruntowej wsi Magnuszew Duży - dz. nr 54el. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - Rzechowo Gać gm. Sypniewo działka nr 103el. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic drogi wojewódzkiej nr 544 Mława-Ostrołęka od km 138 +200 do km 140+700 w miejscowości Amelin dz nr 199, 323 i Bagienice dz nr 896 gm. Krasnosielcel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chełchy gmina Sypniewo el. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE STAROSTY MAKOWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki- złożony w dniu 10.07.2019 r. w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2017 z dnia 11.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie ulicy Zachodniej i Przemysłowej w Makowie Mazowieckim na odcinku od km 0+335,74 do km 1+335,64, odcinek o długości 0,9999 km - zmiana dotyczy usunięcia dodatkowo dwóch drzew z pasa drogowego. el. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic drogi wojewódzkiej nr 544 Mława-Ostrołęka od km 138 +200 do km 140+700el. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez gminie Karniewo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym el. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Zawiadomienie o terminie rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia udziałowców do wspólnoty gruntowej wsi Magnuszew Duży gmina Szelków dz. 54el. menu2021-02-23MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>