NazwaTypDataOperacja
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rawy gmina Sypniewoel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rzechowo Gać gmina Sypniewo el. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zamość gmina Sypniewo el. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o czasowe ograniczenie sposobu użytkowania - dz. nr 103 Rzechowo Gać gm. Sypniewoel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci nr 97 Chodkowo Kuchny gm. Płoniawy-Bramura - nieuregulowany stanel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzóze Duże gmina Rzewnieel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Glinki Rafały gmina Sypniewoel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Gąsewo Poduchowne gmina Sypniewoel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęciu postępowania o czasowe ograniczenie sposobu użytkowania - dz. nr 104 Grądy gm. Krasnosielcel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 103 położonej w miejscowości Rzechowo Gać gmina Sypniewo o nieuregulowanym stanie prawnymel. menu2021-02-23MODYFIKACJA
Informacja nt. postępowania dotyczacego ustalenia wykazu udziałowców Wspólnoty Gruntowej wsi Biedrzyce Koziegłowy gmina Sypniewoel. menu2021-02-23MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>