NazwaTypDataOperacja
Informacja Starosty Makowskiego z dnia 17.11.2020 roku o wykonaniu czynności geodezyjnych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Strzemieczne Sędki, gm. Sypniewoel. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Informacja Starosty Makowskiegoel. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Makowskiego ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mroczki Kawki gmina Rzewnie powiat makowski województwo mazowieckie, składającej się z działek nr 79, 86 i 94 o powierzchni łącznej 1,4200 hael. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Makowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Makowskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu makowskiego el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Informacja Starosty Makowskiegoel. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Makowskiego z dnia 15 maja 2015 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów do spraw realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. "Bezpieczny Powiat Makowski na lata 2013-2015" el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Makowskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutującej dzieci z terenu powiatu makowskiego do udziału w 2015 roku w programie profilaktyczno-terapeutycznym "Pogodne Lato"el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego.el. menu2021-04-30MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 29.04.2021 el. menu2021-04-30MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>