Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie

 
1)      uchwał Rady Powiatu,
2)      uchwał Zarządu Powiatu,
3)      wniosków Komisji Rady Powiatu,
4)      aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat,
5)     interpelacji i zapytań radnych Rady Powiatu,
6)      skarg i wniosków mieszkańców,
7)      aktów normatywnych,
8)      wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
9)      zamówień publicznych,
10) pieczęci urzędowych i pieczątek,
11) zawartych porozumień,
12) umów i umów - zleceń.
Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-06-30 09:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rychlik
(2019-01-08 09:48:46)