Dane adresowe Starostwa

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim informuje, że została zmieniona platforma streamingwa video dla transmisji obrad sesji Rady Powiatu Makowskiego. Obecne i archiwalne nagrania są dostępne na platformie transmisjaobrad.info.

Link do kanału: https://transmisjaobrad.info/channels/14/powiat-makowski

Link live: https://transmisjaobrad.info/channels/14/powiat-makowski/live

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 


KOMUNIKAT

Informuję, że od dnia 07.12.2020 r. w Starostwie Powiatowym uruchomiono pilotażowy system obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Wprowadzany system ma na celu planowanie ilości obsługiwanych interesantów, wyeliminowanie kolejek i poprawę komfortu obsługi w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Obowiązuje zasada wydawania numerków według kolejności przybycia do Urzędu. Interesant po zapoznaniu pracownika z punktu Obsługi o rodzaju sprawy, otrzymuje numerek i zostaje poinformowany o przybliżonej godzinie, w której będzie obsługiwany. Wyznaczone godziny są orientacyjne i zależą od złożoności sprawy i mogą ulec zmianie i będą korygowane na bieżąco. Dodatkowo wprowadzono możliwość rezerwacji numerków, pod numerem telefonu (29) 71 73 682. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski interesantów, którzy pobrali numerki osobiście. Realizacja spraw zarezerwowanych drogą telefoniczną odbywać się będzie w godzinach 12:20 - 14:00.

Odbiór dowodów rejestracyjnych i załatwianie spraw związanych z prawem jazdy odbywa się bez pobierania numerków. Interesanci zobowiązani są jedynie do poinformowania pracownika z punktu Obsługi o tym fakcie.
 
W trakcie przebywania w Urzędzie podczas załatwiania spraw obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczki ochronnej i dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.
 
Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i pozostałych Wydziałach Starostwa Powiatowego pozostaje bez zmian i odbywa się w godzinach 8.00 - 14.00.
Starosta Makowski
/-/ Zbigniew Roman Deptuła
 
 

STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM

06-200 Maków Mazowiecki

ul. Rynek 1

e-mail: starostwo@powiat-makowski.pl 

www: www.powiat-makowski.pl

Tel.  29 717 36 60

Fax. 29 717 36 64

Adres  elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:  /p9v444xrdg/skrytka 

STAROSTWO POWIATOWE

NIP: 757-12-85-494  

REGON:  550668440

 

 POWIAT MAKOWSKI

NIP: 757-14-52-124

REGON: 550668841

 

Starostwo Powiatowe

czynne jest w następujących godzinach:

poniedziałek - piątek od godz. 8:00 do 16:00 (obsługa interesantów w godzinach 8:00 - 14:00)

 

Starosta, Wicestarosta i Sekretarz  przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz.  8
00 – 1700

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
we wtorki  od godz. 13:00 do 16:00

 

Wpłaty z tytułu opłat administracyjnych, komunikacyjnych świadczonych usług, najmu lokali i dzierżawy nieruchomości Powiatu należy uiszczać na konto

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim

36 8917 0001 0010 0045 2000 0620

Opłaty z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia w prawo własności należy uiszczać na konto

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim

28 8917 0001 0010 0045 2000 0570

Wadium w sprawie przetargów organizowanych przez Powiat Makowski należy uiszczać w formie pieniężnej na konto Polskiego Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu.

07 8917 0001 0010 0045 2000 0560

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej  prosimy przekazywać na następujące konto Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu.

31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-05-21 12:14:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rychlik
(2021-05-19 14:32:16)