Dane adresowe Starostwa

Uprzejmie informujemy, że za materiały odbierane w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Mickiewicza 30, można płacić gotówką i kartą płatniczą.
 
 
 
Ogłoszenie Starosty Makowskiego 
z dnia 21 maja 2020 r.
dotyczące pracy  Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie
Powiatu Makowskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem
oraz zmianą przepisów ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 

Ogłoszenie o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

 

Ogłoszenie

 

STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM

06-200 Maków Mazowiecki

ul. Rynek 1

e-mail: starostwo@powiat-makowski.pl 

www: www.powiat-makowski.pl

Tel.  29 717 36 60

Fax. 29 717 36 64

 

STAROSTWO POWIATOWE

NIP: 757-12-85-494  

REGON:  550668440

 

 POWIAT MAKOWSKI

NIP: 757-14-52-124

REGON: 550668841

 

Starostwo Powiatowe

czynne jest w następujących godzinach:

poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00

 

Starosta, Wicestarosta i Sekretarz  przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz.  8
00 – 1700

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
we wtorki  od godz. 13:00 do 16:00

 

Wpłaty z tytułu opłat administracyjnych, komunikacyjnych świadczonych usług, najmu lokali i dzierżawy nieruchomości Powiatu należy uiszczać na konto

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim

36 8917 0001 0010 0045 2000 0620

Opłaty z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia w prawo własności należy uiszczać na konto

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim

28 8917 0001 0010 0045 2000 0570

Wadium w sprawie przetargów organizowanych przez Powiat Makowski należy uiszczać w formie pieniężnej na konto Polskiego Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu.

07 8917 0001 0010 0045 2000 0560

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej  prosimy przekazywać na następujące konto Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu.

31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-05-21 12:14:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rychlik
(2020-09-11 13:13:54)