Otwarty konkurs ofert na powierzenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu makowskiego w 2021 roku