Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Makowskiego w 2020 roku