Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 2.400.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Makowskiego na 2015 r. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych oraz na spłatę przypadających w 2015 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

plik pdf - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(185.98 KB)
Wytworzył:
(2015-12-14)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-12-14 17:05:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
(2015-12-14)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-12-14 17:05:55)
Ostatnio zmodyfikował: