Dostawa wyposażenia do pracowni w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Różanie -

plik pdf - Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ
(281.89 KB)
Wytworzył:
Arkadiusz Załęski
(2015-10-26)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-10-26 13:25:25)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(730.79 KB)
Wytworzył:
Marta Rzepińska
(2015-08-25)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-08-25 14:03:11)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(727.86 KB)
Wytworzył:
Marta Rzepińska
(2015-08-21)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-08-21 12:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(520.09 KB)
Wytworzył:
Marta Rzepińska
(2015-08-20)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-08-20 15:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
(594.68 KB)
Wytworzył:
Marta Rzepińska
(2015-08-18)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-08-18 15:30:05)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(287.5 KB)
Wytworzył:
Marta Rzepińska
(2015-08-18)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-08-18 15:30:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2015-08-18 15:40:17)
plik docx - Część II - Pracownia samochodowa Część II - Pracownia samochodowa
(477.22 KB)
Wytworzył:
Marta Rzepińska
(2015-08-18)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-08-18 15:30:13)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Część III - Pracownia mechanizacji rolnictwa Część III - Pracownia mechanizacji rolnictwa
(480.15 KB)
Wytworzył:
Marta Rzepińska
(2015-08-18)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-08-18 15:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Część IV - Pracownia budownictwa Część IV - Pracownia budownictwa
(490.78 KB)
Wytworzył:
Marta Rzepińska
(2015-08-18)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-08-18 15:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Marta Rzepińska
(2015-08-18)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2015-08-18 15:30:23)
Ostatnio zmodyfikował: