Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie umów międzynarodowych

Podstawa prawna:
art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 
142 ze zm.)

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Termin realizacji:
do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

- wniosek,

- dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

26 zł - za wpis do rejestru,

17 zł - za wydanie zaświadczenia (na żądanie strony)

Ww. opłaty, z adnotacją: „opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt”, „opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie”, należy wpłacić: 
-
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
Nr konta:   31 8917 0001 0012 5585 2000 0010
- do kasy Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki
Składanie dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 21, lub na platformie ePUAP.
Odbiór dokumentów: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 11.
Informacja: tel. (29) 71 73 681

Procedura załatwienia sprawy:

Rejestracji należy dokonać w ciągu 14 dni, licząc od dnia nabycia, wwozu do kraju lub wejścia w posiadanie zwierzęcia.

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 


Wytworzył:
Udostępnił:
Janusz Król
(2018-06-08 00:44:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Król
(2018-06-08 00:44:28)