Rejestracja łodzi służących do amatorskiego i zawodowego połowu ryb


Wymagane dokumenty:
- wniosek,

 - dowód opłat.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) opłata wynosi:
- 17 zł,
Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

Nr konta: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego, w pokoju nr 11 natomiast po odbiór dowodu rejestracji na miejscu, tel. nr 29 71 73 681 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11, tel. 29 71 73 681

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Makowskiego

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652 ze zm.).


 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:37:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Król
(2018-06-08 00:12:41)