Wydanie karty wędkarskiej

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską,
- jedno zdjęcie,

- dowód wpłaty.


Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) opłata wynosi:

- 10 zł


Opłatę należy wpłacić na konto:

POWIAT MAKOWSKI                 

Nr Konta : 36 8917 0001 0010 0045 2000 0620 


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska Promocji i Rozwoju Gospodarczego w pokoju nr 11, odbiór karty na miejscu, tel. nr 29 71 73 681 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Promocji i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11, tel. 29 71 73 681

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Makowskiego


Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 7  ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.).


 


Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:34:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Król
(2018-06-08 00:12:03)