☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Komunikacji

Funkcję Dyrektora Wydziału Komunikacji sprawuje - Paweł Pyra

Telefon:
Tel. 7173686, pokój nr. 7


Wydział Komunikacji- nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
 

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy rejestracja i ewidencja pojazdów, wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami, zarządzanie ruchem na drogach i
wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport
drogowy, a w szczególności:


1) w zakresie rejestracji pojazdów:
  a) rejestracja i ewidencja pojazdów,
  a) czasowa rejestracja pojazdów,
  b) wydawanie: pozwoleń czasowych i dowodów rejestracyjnych, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych,
  c) zamawianie i prowadzenie ewidencji druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
  d) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych i kartach pojazdu adnotacji określonych przepisami prawa o ruchu drogowym (np. GAZ, HAK, zastawy),
  e) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o zmianach parametrów technicznych, zmianach właścicieli lub zmianach numerów rejestracyjnych oraz adnotacji urzędowych,
  f) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zamiany w zakresie prawa własności, przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
  g) przyjmowanie wniosków o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Prowadzenie depozytu dowodów rejestracyjnych, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów czasowo wycofanych z ruchu,
  h) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic (tablicy) rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych,
  i) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
  j) wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że pojazd figuruje w ewidencji pojazdów,
  k) sporządzanie:
    - comiesięcznych informacji podatkowych dla urzędu skarbowego i urzędów gmin,
    - comiesięcznych informacji o pobranych opłatach ewidencyjnych,
    - raportów dziennych wykonanych czynności,
    - wykazów dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów,
    - okresowych informacji do GUS, WKU oraz wykazów pojazdów z krajów UE.
  l) obsługa zatrzymanych przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,
  m) sporządzenie wykazu tablic rejestracyjnych przekazywanych do złomowania,
  n) wydawanie decyzji :
     - o rejestracji pojazdu,
     - o czasowej rejestracji pojazdów,
     - odmawiających rejestracji pojazdów,
     - dotyczących nabijania numerów identyfikacyjnych oraz wykonania tabliczek znamionowych zastępczych
2) w zakresie praw jazdy:
   a) prowadzenie ewidencji kierowców,
   b) wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  c) wymiana praw jazdy,
  d) wymiana zagranicznych praw jazdy,
  e) przyjmowanie zawiadomień o zagubieniu, kradzieży prawa jazdy oraz wydanie wtórników prawa jazdy,
  f) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  g) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
  h) żądanie i przesyłanie akt ewidencyjnych kierowców,
  i) wydawanie decyzji:
     - o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
     - o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami,
     - o kierowaniu na badania lekarskie kierowców w przypadku nasuwających się zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia,
     - o zatrzymaniu prawa jazdy,
     - o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny, które spowodowały ich cofnięcie,
  j) przeprowadzanie egzaminów ze znajomości zasad prowadzenia transportu drogowego taksówką,
  k) prowadzenie ewidencji zatrzymanych praw jazdy oraz wykonywanie wyroków sądowych w stosunku do osób wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.
3) w zakresie zarządzania ruchem na drogach i wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem
  a) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu,
  b) zatwierdzanie organizacji ruchu,
  c) przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
  d) nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu,
  e) nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
  f) nadzór nad zarządzaniem ruchem.
4) w zakresie stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców:
  a) stacje kontroli pojazdów:
    - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
    - wydawanie i cofanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
    - nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
    - wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów.
  b) ośrodki szkolenia kierowców:
    - prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
    - prowadzenie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
    - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
    - wydawanie i cofanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
    - prowadzenie i aktualizacja ewidencji instruktorów prowadzących szkolenia kierowców,
    - wydawanie legitymacji instruktorów nauki jazdy.
5) w zakresie transportu drogowego:
  a) ewidencja i wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób,
  b) ewidencja i wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy,
  c) ewidencja i wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób,
  d) ewidencja i wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,
  e) wydawanie wypisów i wtórników w/w dokumentów,
  f) wydawanie decyzji cofających, zmieniających i przenoszących uprawnienia wynikające z w/w dokumentów,
  g) nadzór i kontrola przedsiębiorców posiadających licencje na krajowy transport drogowy osób i rzeczy,
  h) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym osób,i) uzgodnienia zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiat,
  j) prowadzenie rejestru przedsiębiorców posiadających licencje na krajowy transport drogowy rzeczy,
  k) prowadzenie rejestru przedsiębiorców posiadających licencje na krajowy transport drogowy osób,
  l) prowadzenie rejestru przedsiębiorców zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  m) prowadzenie rejestru przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
6) pozostałe czynności:
  a) przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
  b) współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie produkcji i dostarczania do urzędu druków dokumentów komunikacyjnych oraz spersonifikowanych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów,
  c) udostępnianie danych i informacji właściwym organom.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-05-28 08:30:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-03-30 12:52:07)

 
 
liczba odwiedzin: 4596832

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X