☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Finansowy


 

 

Funkcję Dyrektora Wydziału Finansowego sprawuje Skarbnik Powiatu – Irena Grabowska
 
Telefon:
Tel. (029) 71-73-675, pokój 13
 
Funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowego sprawuje – Milena Rulka
 
Telefon:
Tel. (029) 71-73-666, pokój 10

 

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy przygotowywanie projektu budżetu powiatu, sporządzanie sprawozdań oraz informacji z jego realizacji, zapewnienie obsługi finansowo- księgowej starostwa, organizowanie i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, a w szczególności:


1) przygotowywanie przy współpracy wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu, projektu budżetu powiatu oraz analizowanie jego wykonania,
2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków budżetowych,
3) dokonywanie okresowych ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
4) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
5) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu powiatu,
6) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i rachunkowości Starostwa w tym obsługa środków pochodzących z funduszu UE oraz innych środków bezzwrotnych,
7) sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,
8) kontrolowanie realizacji zadań finansowanych z budżetu,
9) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów do budżetu,
10) realizowanie wydatków budżetowych,
11) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
12) obsługa finansowo – księgowa dochodów Skarbu Państwa oraz funduszy pozabudżetowych,
13) obsługa finansowa Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
14) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi i podatkowymi oraz z innymi urzędami,
15/ opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
16) przygotowywanie projektu zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
17) prowadzenie kontroli finansowej,
18) obsługa finansowa jednostek budżetowych powiatu oraz nadzorowanie w zakresie przestrzegania prawidłowości dysponowania środkami publicznymi,
19) windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,
20) naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz Funduszu Pracy,
21) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych umów zlecenia i umów o dzieło oraz prowadzenie dokumentacji płacowej w tym zakresie,
22) prowadzenie rozliczeń z ZUS i US w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
23) prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej funkcjonującej przy Starostwie.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-06-30 10:45:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Król
(2018-05-29 10:12:59)

 
 
liczba odwiedzin: 4596865

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X