Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Makowskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych "Termomodernizacja (docieplenie) budynku administracyjno - biurowego w miejscowości Bazar 15 gm. Szelków"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2015-04-17 11:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wydaniu decyzji w sprawie przejścia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do zasobu Skarbu Państwa i w trwały zarząd na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego - działki w obrębie Obłudzin gmina Płoniawy ? Bramura.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2015-04-09 09:38:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 5 Starosty Makowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2015-03-30 14:30:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Makowskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2015-03-12 14:46:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Makowskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęć interesantów, organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2015-01-30 10:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Makowskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2015 rok
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2015-01-26 12:36:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Makowskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów do spraw realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. "Bezpieczny Powiat Makowski na lata 2013-2015"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2015-01-12 13:03:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 31/2014 Starosty Makowskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji bezpieczeństwa i porządku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-12-19 14:57:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 30/2014 Starosty Makowskiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w starostwie powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-12-15 14:57:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Makowskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-12-11 11:11:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 28/2014 Starosty Makowskiego z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-12-11 11:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Makowskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w starostwie powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-12-11 10:49:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Makowskiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych termomodernizacji budynku administracyjnego Bazar 15 gm. Szelków ? etap I.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-11-24 12:39:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 24/14 Starosty Makowskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-11-03 12:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 23 /2014 Starosty Makowskiego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-10-20 12:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Makowskiego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych przy budynku mieszkalnym
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-10-17 10:35:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 21/2014 Starosty Makowskiego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność powiatu makowskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bazar gmina Szelków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 13 o pow. 6,4900 ha
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-10-16 13:53:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Makowskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących wymiany kotła CO
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-09-29 14:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-09-08 08:33:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Makowskiego z dnia 1 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-09-02 14:57:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Makowskiego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-08-20 11:17:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Makowskiego z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-08-07 13:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Makowskiego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-07-18 12:03:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Makowskiego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-07-04 09:12:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Makowskiego ? Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-06-18 10:08:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Makowskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie powołania zespołu rekrutującego dzieci z terenu powiatu makowskiego do udziału w 2014 roku w programie profilaktyczno-terapeutycznym ?Pogodne Lato?
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2014-05-30 09:55:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Makowskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-04-30 09:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Pawłowski
(2014-04-30 09:12:41)
Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Makowskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-04-17 10:51:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Makowskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-04-14 11:31:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Makowskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
(2014-04-01)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2014-04-01 09:08:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2014-04-01 09:12:45)
Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Makowskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-03-19 11:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Makowskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu makowskiego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-03-12 14:22:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 6/ 2014 Starosty Makowskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-02-24 11:28:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Makowskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-02-24 11:28:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Makowskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-02-18 14:41:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Makowskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2014 rok
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2014-02-18 14:41:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 02/2014 Starosty Makowskiego w sprawie powołania komisji do odbioru robót.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 01/2014 Starosty Makowskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2014-02-05 12:30:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 32/2013 Starosty Makowskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu Obrony Cywilnej Powiatu Makowskiego ".
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-12-17 10:51:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 31/2013 Starosty Makowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w Działaniu 2.2 "Rozwój e-usług".
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2013-12-16 09:57:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 30/2013 Starosty Makowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2013-12-16 09:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 29/2013 Starosty Makowskiego z dnia 11 grudnia 2013 r.w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia Regulaminu Pracy
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-12-11 12:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Makowskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów do spraw realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. ?Bezpieczny Powiat Makowski na lata 2013-2015?
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-12-09 11:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 27/ 2013 Starosty Makowskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-12-06 12:04:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Makowskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót - wymiany stolarki w budynku mieszkalnym Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 30A.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-12-06 12:04:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 25/2013 Starosty Makowskiego z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-12-03 09:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Makowskiego z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim.
Wytworzył:
(2013-11-13)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2013-11-14 08:42:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104w Głażewo-Święszki, Sieluń
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-10-04 12:52:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2014-04-01 09:16:46)
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka, Krzyżewo, Jaciążek, Szlasy Bure
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-10-01 15:13:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2014-04-01 09:16:01)
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka, Krzyżewo, Jaciążek, Szlasy Bure
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-09-17 08:36:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 23/2013 Starosty Makowskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim ul. Krótka 3.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-09-16 13:53:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 22/2013 Starosty Makowskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Nagród
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-09-13 13:03:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 21/2013 Starosty Makowskiego z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-09-04 10:45:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-08-28 12:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2014-04-01 09:14:53)
Zarządzenie Nr 20/2013 Starosty Makowskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-08-02 14:17:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 19/2013 Starosty Makowskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowanie środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-07-19 07:49:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-07-09 12:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Makowskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-06-19 10:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Makowskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-06-18 10:55:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 16/ 2013 Starosty Makowskiego z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-06-11 13:02:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Makowskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie powołania zespołu rekrutującego grupę dzieci do udziału w 2013 roku w programie "Pogodne Lato"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-06-06 11:48:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 14/2013 Starosty Makowskiego z dnia 31 maja 2013r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 30A.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-06-06 11:48:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 13/2013 Starosty Makowskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z remontem sieci telefonicznej wewnątrzzakładowej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 30.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-05-09 14:32:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Makowskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem cyfrowej centrali telefonicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 30.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-04-30 11:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Makowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-04-24 13:39:36)
Ostatnio zmodyfikował:
ZARZĄDZENIE NR 10/2013 Starosty Makowskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-04-15 12:31:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 9/2013 Starosty Makowskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-04-11 14:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Makowskiego z dnia 7 marca 2013 w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-03-11 09:33:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Makowskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2013 rok.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-03-11 09:33:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Makowskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-02-21 13:05:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Makowskiego z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-02-15 08:24:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Makowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Makowskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu makowskiego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-02-01 10:58:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Makowskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w starostwie powiatowym w Makowie Mazowieckim.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-01-28 13:15:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Makowskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-01-28 13:08:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 1/2013 Starosty Makowskiego z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie powołania koordynatorów do spraw realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. ?Bezpieczny Powiat Makowski na lata 2013 ? 2015?
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-01-17 14:50:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Makowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-01-14 10:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 35/2012 Starosty Makowskiego z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-01-08 12:03:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 34/2012 Starosty Makowskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2013-01-08 12:03:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Makowskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Wytworzył:
(2012-12-17)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-12-17 12:02:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-12-17 12:04:53)
Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Makowskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót.
Wytworzył:
(2012-12-10)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-12-10 14:30:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 31/2012 Starosty Makowskiego z dnia 28 listopada 2112 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanej ?Komisją Socjalną?.
Wytworzył:
(2012-11-28)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-11-28 12:28:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 30/2012 Starosty Makowskiego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny osób na terenie powiatu makowskiego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-11-16 14:03:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Pawłowski
(2012-11-19 08:35:07)
ZARZĄDZENIE NR 29/2012 Starosty Makowskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne Powiatu Makowskiego w 2012 roku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-10-15 11:39:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Makowskiego z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-10-15 11:39:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Makowskiego z dnia 3 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-09-07 09:29:05)
Ostatnio zmodyfikował:
ZARZĄDZENIE Nr 26/12 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu makowskiego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-09-07 09:28:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Makowskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych na budynku administracyjnym w miejscowości Bazar 15 gm. Szelków.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-09-04 09:05:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 24/2012 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzania Zasad (polityki) rachunkowości
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-08-24 14:58:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Pawłowski
(2012-08-29 14:58:31)
Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Makowskiego z dnia 6 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-08-13 08:18:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Makowskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót .
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-08-08 14:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Pawłowski
(2012-08-29 14:48:34)
Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Makowskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim i powołania zespołu kontrolnego.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-07-05 11:17:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Pawłowski
(2012-07-05 11:18:16)
Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Makowskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-07-04 14:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Makowskiego z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej do spraw realizacji programu "Bezpieczny Powiat Makowski na lata 2007-2012"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-07-03 15:40:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-08-13 08:24:48)
Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Makowskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-06-28 16:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Makowskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-06-18 12:57:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-06-18 12:58:39)
Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Makowskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-06-18 12:57:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-06-18 12:58:39)
Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Makowskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji do odbioru zamontowanych zewnętrznych drzwi antywłamaniowych kl. C w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 30.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-06-14 15:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Makowskiego z dnia 29 maja 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo ? księgowych i gospodarki materiałowej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-06-01 15:53:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Makowskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie powołania zespołu rekrutującego grupę dzieci do udziału w programie "Pogodne Lato".
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2012-05-30 11:23:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Makowskiego z dnia 24 maja 2012r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-05-28 14:49:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-05-28 14:50:20)
Zarządzenie Starosty Makowskiego Nr 11/2012 z dnia 15 maja 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-05-21 12:08:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Starosty Makowskiego Nr 10/2012 z dnia 7 maja 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-05-16 14:30:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Starosty Makowskiego Nr 9/2012 z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru sprzętu komputerowego i oprogramowania
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-05-16 14:35:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Starosty Makowskiego Nr 8/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-04-26 14:29:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Starosty Makowskiego Nr 7/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu obsad osobowych Stałego Dyżuru oraz Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Makowskiego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-04-26 14:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Starosty Makowskiego Nr 6/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w ramach projektu PO KL pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli".
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-04-26 09:07:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Starosty Makowskiego Nr 5/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego przy współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-03-05 08:50:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-03-09 11:59:34)
Zarządzenie Starosty Makowskiego Nr 3/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Makowie Mazowieckim
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-02-14 08:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-02-14 08:52:27)
Zarządzenie Starosty Makowskiego Nr 1/2012 z dnia 23 stycznia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2012-01-30 13:59:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2012-01-30 14:00:25)
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wytworzył:
Starosta Makowski - Zbigniew Roman Deptuła
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2010-11-04 13:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2011-06-11 10:39:50)
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wytworzył:
Starosta Makowski - Zbigniew Roman Deptuła
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2009-12-21 14:43:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2011-06-11 10:40:38)
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o rozprawie administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wytworzył:
Starosta Makowski - Zbigniew Roman Deptuła
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2009-11-27 12:49:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2011-06-11 10:41:02)
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wydaniu decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Wytworzył:
Starosta Makowski - Zbigniew Roman Deptuła
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2009-11-25 15:22:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2011-06-11 10:41:29)
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 16.09.2009 r.
Wytworzył:
Starosta Makowski - Zbigniew Roman Deptuła
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2009-09-18 12:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2011-06-11 10:42:17)
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Urzędu Gminy w Rózanie reprezentowanym przez Burmistrza Gminy Różan Jerzego Parcińskiego z dnia 12.10.2009 r.
Wytworzył:
Starosta Makowski - Zbigniew Roman Deptuła
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2009-10-15 15:20:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2011-06-11 10:41:53)