Wydanie karty wędkarskiej


Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską,
- jedno zdjęcie.

- dowód wpłaty

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (
Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm. t.j.) opłata wynosi:

- 10 zł


Opłatę należy wpłacić na konto:

PBS Ciechanów                  

Nr Konta : 69 8213 0008 2005 0702 2621 0001 (punkt kasowy znajduje się w siedzibie Starostwa.)


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Promocji i Rozwoju Gospodarczewgo w pokoju nr 11, odbiór karty na miejscu, tel. nr 29 71 73 681 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Promocji i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11, tel. 29 71 73 681

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Makowskiego


Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 7  Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.).


Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:34:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2013-11-22 15:04:50)