Wydanie karty wędkarskiej


Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską,
- jedno zdjęcie.

- dowód wpłaty

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (
Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm. t.j.) opłata wynosi:

- 10 zł


Opłatę należy wpłacić na konto:

POWIAT MAKOWSKI                 

Nr Konta : 36 8917 0001 0010 0045 2000 0620 


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska Promocji i Rozwoju Gospodarczego w pokoju nr 11, odbiór karty na miejscu, tel. nr 29 71 73 681 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Promocji i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11, tel. 29 71 73 681

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Makowskiego


Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 7  Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.).


Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawłowski
(2003-08-11 12:34:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rychlik
(2018-04-10 10:32:23)