☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Herb Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Sobota 23.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Biura Rzeczy Znalezionych

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM w MAKOWIE MAZOWIECKIM

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)
  • Kodeks cywilny art. 183-189 (Dz.U. z 1964 r. poz.22, Nr 141 z późn. zm.)

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje: Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego

Osoba upoważniona do kontaktu: insp. ds. społecznych Agnieszka Kapusta pokój Nr 26 ,

 

tel. (029) 7173684

e-mail: agnieszka.kapusta@powiat-makowski.pl

Adres: Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki

 

Godziny pracy biura: 8.00-16.00

 

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione, za wyjątkiem:

  • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych (innych niż Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim) albo innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności, środkach transportu publicznego – znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego,
  • sprzętu lub ekwipunku wojskowego, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo – nadawczej, dokumentów wojskowych (legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe, karty powołania lub mapy wojskowe), dowodów osobistych, tymczasowych zaświadczeń tożsamości, paszportów, dokumentów podróży – znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument najbliższej jednostce Policji,
  • dokumentów wojskowych wystawionych przez wojskowe komendy rejonowe – znalazca powinien niezwłocznie oddać znaleziony dokument najbliższej wojskowej komendzie uzupełnień.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  1. Jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
  2. Przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

 Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 2 lat. Po tym czasie przechodzą na własność Skarbu Państwa.

 

Inne uwagi:

Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa,

Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów (art. 187 Kodeksu cywilnego).

 

 Wzory:

Wytworzył:
Agnieszka Kapusta
(2013-04-02)
Udostępnił:
Andrzej Moczulak
(2013-04-02 12:48:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Moczulak
(2013-04-02 13:01:08)
 
 
ilość odwiedzin: 2913492

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X